Gmina Bystra-Sidzina
35 kB

Bystra-Sidzina, gmina, którą administracyjnie tworzą dwie wsie: Bystra i Sidzina, leży w Małopolsce, na południe od Krakowa, na południowy zachód od Jordanowa. Bystra-Sidzina jest gminą letniskową o funkcjach turystycznych i wypoczynkowych - agroturystycznych. Położona jest na wysokości 520-600 m n.p.m.     
    
ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2014r.
Kontakt: redakcja@bystra-sidzina.pl

SIDZINA | Dom Wczasów Dzieciêcych | OSP Sidzina | Problemy alkoholowe - pomoc | bystra-sidzina.net | Wirtualna ścieżka przez Podbabiogórze